onsdag, juni 27, 2012

Äpplen och päron.

Ett svar på Torbjörn Jerlerups inlägg http://www.frihetssmedjan.se/2012/06/sa-har-kan-man-ocksa-tanka-om-omskarelse/

Du blandar ihop missbildningar med ett ingrepp som enbart görs av religiös övertygelse.

Självklart kan det bli inkonsekvent om vi tänker så, vi tillåter A men vill förbjuda B. Men är det så att det ena rättfärdigar det andra, eller vice versa?

Det kan vara frestande att bunta ihop och bedömda alla samtidigt utifrån "kulturella normer"

Jag vill hävda att det inte går att göra direkt jämförelse mellan ingreppen. Vi kan alltså inte likställa dem för att använda som argument i syfte att balansera debatten.

Vi bör istället bedöma vart och ett genom att besvara frågorna; vad är syftet med ingreppet och hur utförs det, vilka risker finns? inkräktar man på individens integritet?

Först då kan en rättvis bedömning göras.

Torbjörn skriver "Ni ser: saken är inte lätt!".

Saken behöver inte bli mer komplicerad än man gör den till!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar