onsdag, juni 27, 2012

Äpplen och päron.

Ett svar på Torbjörn Jerlerups inlägg http://www.frihetssmedjan.se/2012/06/sa-har-kan-man-ocksa-tanka-om-omskarelse/

Du blandar ihop missbildningar med ett ingrepp som enbart görs av religiös övertygelse.

Självklart kan det bli inkonsekvent om vi tänker så, vi tillåter A men vill förbjuda B. Men är det så att det ena rättfärdigar det andra, eller vice versa?

Det kan vara frestande att bunta ihop och bedömda alla samtidigt utifrån "kulturella normer"

Jag vill hävda att det inte går att göra direkt jämförelse mellan ingreppen. Vi kan alltså inte likställa dem för att använda som argument i syfte att balansera debatten.

Vi bör istället bedöma vart och ett genom att besvara frågorna; vad är syftet med ingreppet och hur utförs det, vilka risker finns? inkräktar man på individens integritet?

Först då kan en rättvis bedömning göras.

Torbjörn skriver "Ni ser: saken är inte lätt!".

Saken behöver inte bli mer komplicerad än man gör den till!
tisdag, juni 05, 2012

Samtal mellan en fördömd hedning och en upplyst kreationist.

Samtal mellan en fördömd hedning (R.M) och en upplyst kreationist (K.D).


Efter dinosariefilmen i 3D:

R.M : "Var det inte häftigt, att se den animerade t-rexen? Såg så levande ut i 3D fast det var 65 miljoner år sedan de levde."

K.D: "Så du har gått på lögnerna skolan pumpat i dig?"

R.M: "Hur menar du nu? Lögner?"

K.D: "Bibeln säger att det var ca 6000-10.000 år sedan världen skapades"

R.M: "Hm, jo det beror väl på hur man tolkar den. Allt behöver ju inte tolkas vara bokstavligt"

K.D: "Bibeln är sann! Det är guds ord och ska inte tolkas annorlunda!"

R.M: "Ok, ta det lugnt! Nu finns det ju faktiskt goda belägg för att jorden är ungefär 4 miljarder år gammal och dinosaurierna dog ut för ungefär 65 miljoner år sedan. Bl.a radiometriska dateringsmetoder.

K.D: "De är osäkra och har inbyggda fel. Forskarna är oense om hur bra de är"

R.M: "Nja oense vet jag inte om det är. Det är mest kreationister som påstår att det skulle vara osäkra - skulle inte kalla kreationisterna forskare heller. Dateringsmetoder som innefattar mätningar på många olika isotoper samt även dendrokronologi som tillsammans ger en riktigt bra bild av jordens ålder "

K.D: "Det är gud som skapat träden, de ljuger inte. Det är era fanatiska forskare som ljuger. Allt stämmer så bra med bibeln och syndafloden, vi kan se bevis för en stor översvämning"

R.M: "Bevis?"

K.D: "Allt tyder på att sedimentlager och fossil lagrades in vid ett och samma tillfälle, för 6000 år sedan."

R.M: "Nja, nu är det ju så att att olika mineraler och lager tyder på att det lagrats in vid olika tillfällen och dess ålder vida överstiger vad du påstår."

K.D: "Men bibeln ljuger inte!"

R.M: "Den ger inte heller någon kunskap i naturvetenskap"

K.D: "Naturvetenskap är bara en tro... som ni klamrar er fast vid"

R.M: "Nu gör du det enkelt för dig. Naturvetenskap är inte tro, det handlar om att skapa kunskap om omvärlden, att förklara det som kan observeras, mätas och testas."

R.M: "Hur tror du människorna kom till? En klump jord, eller?"

K.D: "Naturligtvis, det är så bibeln säger!"

R.M: "Fast vi delar ju till stora delar genomet med schimpanser t.ex, det tyder ju på en gemensam ur-primart. Det finns även likheter i genomet med gräs och bananer. Det tyder på ett gemensamt ursprung, så långt tillbaka som en urcell"

K.D: "Människan är högre stående än apor. Dessutom, om apan utvecklades till människa, varför finns det apor kvar? HA!"

R.M: "Är du korkad? Tänk färdigt den tanken."

R.M: " Hur menar du att jorden och universum skapades?"

K.D: "Sex dagar om 24-timmar, precis som bibeln säger!".

R.M: "Men du, det är ju helt omöjligt. Ljusets hastighet talar direkt mot att det skulle vara så!"

K.D: "Gud kan enkelt ha ökat ljusets hasighet, bibeln ljuger inte"

R.M: "Så varför behövde gud göra det, jag menar, om hen ändå är allsmäktig. Vore det inte bättre att bestämma naturkonstanterna rätt från början?"

K.D: "Vi ska inte ifrågasätta gud, det är en synd. Det är satan som får oss att vända ryggen till gud genom att tro blint på vetenskapen"

R.M: "Åhå. Så om jag förstår det hela rätt, så har du inga argument annat än din tro. Tron på något som som inte går att se, höra, mäta eller på annat sätt skaffa vetskap om vilket är beskrivet i en samling böcker baserad på mestadels hörsägen och en stor dos berättelser? Å när bibeln till synes har fel så är det satan som förleder oss?"

K.D: "Ja"


Notera att samtalet är påhittat.