onsdag, april 25, 2012

Fri vilja – sanning eller illusion?

Fri vilja är ett centralt begrepp inom religion och filosofi. Många säger att människan har en fri vilja. Med det menas vanligtvis att människans blotta förnuft är fristående från allt annat och att det i viss utsträckning skulle styra hennes handlingar – oberoende av naturliga (och övernaturliga) faktorer. ”Den fria viljan” kan definieras som möjligheten att den handlande agenten ”skulle ha kunnat handla annorlunda”Vad säger filosofin och naturvetenskapen?

Huruvida människan har en fri vilja eller inte har och är föremål för diskussion. Filosofer har länge argumenterar att så inte är fallet. Redan när vi föds så har vårt genetiska arv format hjärnan och under livets gång så skapar minnen i form av intryck, erfarenheter och beslut, nya nervbanor i hjärnan. Hjärnan formas ständigt på detta sätt och alla ny tankar är en produkt av helheten.
Även om du tycker dig har gjort ett aktivt val så bygger beslutet egentligen på föregående beslut, inhämtad kunskap och hur den är represented i hjärnan. Att beslutet sker av helt fri vilja i just det ögonblick är blott en illusion. Fram tills för ett par år sedan har detta varit en hypotes framtagna med filosofiska metoder.
Nu vet vi genom neurovetenskapen att beslutet tas av hjärnan innan det når medvetandenivån. Det går alltså att med rätt hjälpmedel förutsäga vilket val en människa gjort i en given situation innan hon själv är medveten om det.
Inom genetiken har man identifierat gener som ansvarar för signalsubstanser i hjärnan och att olika konfigurationer i generna ger olika förutsättningar för inlärning och utveckling.
Allt sammantaget pekar slusatserna mot att fri vilja, såsom vi tänker oss den, är en illusion. Allt är däremot inte förutbestämt från första dagen. Om arvet skapar förutsättningarna så formar miljön – alla beslut och tankar är produkten.
/ Peter Lundin


Vad säger teologin och kristendomen?Jag håller med i stort… Och många inom kyrkans historia har ansett att våra öden är förseglade från tiderns begynnelse… Vi har t.ex Romarbrevet som säger:
Ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja. Men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: Varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera, så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint? Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede? Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet?
Inom kristenheten finns det religiösa strömningar som står för helt fri vilja (modern frikyrklighet är ett lysande exempel) såväl som för predestination (Calvinismen står t.ex. för att det är förutbestämt vem som blir frälst eller inte)…
Det är ingen teologi som jag tycker känns så bra… För mig innebär en sådan kristendom en ganska meningslös tro… Jag vill tro att vi har en egen vilja – dock ingen fri vilja. Det kanske är hårklyveri att leka med orden så, men för mig är det en viktig distinktion…
Om jag ska säga vad jag kan få ut när jag läser Bibeln så finns det stöd för en såväl fri vilja som för ett predestinerat liv… Vi kan t.ex. läsa i Psalm 139:16 “Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.

Detta är kanske det tydlgaste exemplet på en bibelvers som talar för att människans öde är förutbestämt… Många vill förklara det med att då Gud är bortom tid och rum så vet Hen vad vi kommer att göra även om Hen inte har förutbestämt det…


Själv så vet jag inte vad jag tror i frågan… Om det finns en Gud så skulle jag se det som ytterst orättvist om vi inte kunde påverka vårt öde över huvud taget utan endast är små marionettdockor i händerna på denna Entitet…


Från ett biologiskt perspektiv tycker jag det verkar som mycket av det vi gör är “förutbestämt”… I mångt och mycket är vi nog offer får såväl vår biologiska varelse som vår uppfostran och omgivning. Mycket vetenskapliga studier tyder ju också på att många av våra val går att förutsäga – iaf när det kommer till enklare val…
Jag tror inte på en fri vilja… Men jag vill tro på varje människa har en egen vilja . Men fria är vi definitivt inte!
Men jag har inget annat val än att tro på att vi har en egen vilja…

Långa dagar och ljuva nätter/ Samuel Varg Thunberg
Vad tror du? Har människan en fri, eller egen, vilja? Är vi offer under våran egen biologi eller någon gudom?

måndag, april 16, 2012

En Gen-ialisk bok!

Har precis läst "Mina vackra gener" av Lone Frank.

Vill ni ha svaret på frågan om intelligens är en produkt av genetiskt arv eller risken att drabbas av depressioner? Vad beror på miljö och vad beror på arvet?

Mina vackra gener

Lone Frank är vetenskapsjournalist och författare har en ph.d. i neurobiologi. "Mina vackra gener" är den första av hennes böcker som är översatt till svenska. Hon har tidigare skrivit bla. "Det nye liv" och "Klonede Tigre"

Boken handlar inte helt oväntat om gener och den senaste forskningen. Vad som gör boken extra intressant är att Lone sätter sig själv och sina gener i fokus och bjuder på en resa från första testet av sina gener till en djupdykning i arv och sjukdomsrisker. Läsaren kan riktigt känna ångesten när Lone inväntar testsvaret om det finns förhöjd risk att få bröstcancer på grund av sitt genetiska arv. Detta varvas med intervjuer av ledande forskare i området och en genomgång av de senaste forskningen. Stundtals är det som en sci-fi-roman där ett framtida gen-informationsamhälle beskrivs. Fast det är på riktigt! Det är lite skrämmande men samtidigt spännande. Vi vet idag att generna ensamt inte styr personlighet, sjukdomsutfall och våra förutsättningar i samhället. Det är en kombination arv och miljö varav den exakta kombinationen är förmål för intensiv forskning.  Vad forskarna konstaterar är att genforskningen och modellerna ger en oerhörd prediktionskraft.
Boken är välskriven och lättläst med en snabbt tempo där anekdoter blandas med forskning. Den borde ingå i standardlitteraturen i högstadiet.
Gentekniken är på frammarsch, på gott och ont och betraktas av många som väldigt kontroversiellt. Boken erbjuder en insikt i nuläget och vart i är på väg.

Min rekommendation kan sammanfattas till : Läs!


torsdag, april 12, 2012

Ska staten stödja bedragare och bluff?

Prata med döda, förutse framtiden eller att bli frisk med hjälp av tankekraft eller mystiska energier? Visst låter det coolt?

Det skulle kunna vara taget ur en Fantasy-novell och har lika mycket med verkligheten att göra.

Tyvärr är det idag år 2012, i ett annars sekulariserat och upplyst  Sverige, fortfarande närvarande och  marknadsförs dessutom som något seriöst med hjälp av staten.
Jo, du läste rätt. Just staten, i form av arbetsförmedlingen, hjälper dessa bluffverksamheter rekrytera arbetskraft.

Ett utdrag av en sökning på arbetsförmedlingen.se , idag 2012-04-12:


Vad är det då som är så hemskt med detta? Det är väl harmlöst?

Dessa företag, precis som annan bluffverksamhet  låtsas utföra en tjänst och tar betalt för detta. Månniskor som har behov av riktig hjälp vänder sig till dessa bluffmakare och blir itutade en massa nonsens och får dessutom betala för detta. Förvisso finns det grader av helvetet, från att låtsas spå framtiden till att låtsas göra människor friska genom healing.

Är detta något staten skall syssla med? Nej självklart inte!
Det är oklart om detta beror på dålig kontroll av nya annonser eller ren dumhet! Oavsett är det inget en myndighet skall syssla med!