söndag, april 07, 2013

Tankeexperiment om rörelse.

Vad är rörelse?

Är det en endast en relativ egenskap hos ett objekt eller är det något som tillförts och blir en del av ett objekt, en inneboende egenskap?

Tänk er rymden, så som den är idag, med all materia vi kan observera. Ett objekt t.ex en raket har en hastighet (fart och riktning).
Detta kan vi observera och mäta. Hastigheten är en produkt av att vi tillfört energi till raketen. Både från jorden, där raketen startade, samt från raketen själv kan vi sluta oss till att raketen har en hastighet genom att observera hur den förhåller sig till andra objekt. Vi kan kostatera att raketen har en rörelse i en riktning.Tänk er nu att all materia i rymden förvinner, exklusive vår raket, som strax innan materian försvann kunde observeras röra på sig, med en hastighet och en riktning.

Från raketen sett, kan vi inte längre observera att den rör på sig. Det finns inga andra objekt, ingen annan materia som raketen kan förhålla sig till. Vi vet att energi har tillförts till raketen.
Rör sig fortfarande raketen, fast i "inget"? Är rörelse endast en relativ egenskap, som har mening endast om det finns annan materia?

1700-talsfilosofen George Berkley ansåg att rörelse endast är relativ.