tisdag, maj 08, 2012

Elöverkänslighet?

Det är inte utan att jag häpnar när jag läser "Elöverkänslighet är ett växande problem" på IDG.

Mona Nilsson går ut hårt och påstår att Camilla Lindbergs påståenden är felaktiga samt att det visst är bevisat i "undersökning på undersökning".

Vilka dessa undersökningar är väljer Mona att inte referera till. Tyvärr, eftersom vi då inte själva kan läsa vad det är som är så farligt.

Vidare hävdar Mona, "Att radiofrekvent strålning kan orsaka de symtom som elöverkänsliga lider av har beskrivits sedan 60- och 70-talet av östeuropeiska forskare."Återigen får vi inte veta vilka studier som ligger bakom påståendet eller vilka dessa forskare är. Annat än att de tydligen är östeuropéer. På vilket sätt just den lilla informationen skulle vara viktig, att de kommer från östeuropa, framgår inte riktigt.

Vad säger då foskningen? Låt oss titta på vad WHO skriver om elektromagnetiska fält och koppling till symtom på elöverkänslighet:

Conclusions from scientific research
In the area of biological effects and medical applications of non-ionizing radiation approximately 25,000 articles have been published over the past 30 years. Despite the feeling of some people that more research needs to be done, scientific knowledge in this area is now more extensive than for most chemicals. Based on a recent in-depth review of the scientific literature, the WHO concluded that current evidence does not confirm the existence of any health consequences from exposure to low level electromagnetic fields. However, some gaps in knowledge about biological effects exist and need further researchEffects on general health
Some members of the public have attributed a diffuse collection of symptoms to low levels of exposure to electromagnetic fields at home. Reported symptoms include headaches, anxiety, suicide and depression, nausea, fatigue and loss of libido. To date, scientific evidence does not support a link between these symptoms and exposure to electromagnetic fields. At least some of these health problems may be caused by noise or other factors in the environment, or by anxiety related to the presence of new technologies.Finns att läsa i sin helhet här:
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html

Det är ganska väl belagt att det inte finns några kopplingar. Mot bakgrund av detta är det ganska intressant att få veta vad Mona Nilsson baserar sina utsagor på!

Som slutreplik i debattartikeln kan vi läsa:

"En mycket allvarlig konsekvens blir att människor skräms till tystnad om allvarliga problem. Mörkertalet av drabbade är sannolikt mycket stort, då kopplingen mellan dessa symtom och exponering för mobilstrålning och elektromagnetiska fält ständigt, sopas under mattan." 
Skrämts till tystnad? Mörkertal?

Så WHO skulle, bland andra, vara en stor elak organisation som skrämmer folk till tystnad och sopar saker under mattan?

Det låter som en konpirationsteori!

Uppdatering med länkar* till studier som inte kan påvisa någon elöverkänslighet:
http://www.psychosomaticmedicine.org/content/67/2/224.shor
http://journals.lww.com/joem/Abstract/2000/05000/Provocation_With_Stress_and_Electricity_of.9.aspx

*Tack till signaturen patrik.soder från IDG:s kommentarer.