måndag, februari 25, 2013

Religiös vetenskap


"Vad är vetenskaplig grund, Skolverket?"

Lennart Holmbom har skrivit en debattartikel i dagen.se. Lennart menar att skolverket missgynnar religiösa när de säger att biologiundervisningen sk utgå från vetenskapen. Lennart hävdar dessutom att vetenskapen inte riktigt är vetenskap, i alla fall inte när det gäller makroevolution.

Varför missgynnas då religiösa, eller kristna skapelsetroende som det gäller här, av skolverket? Eftersom makroevolution enligt Lennart, som läst flera böcker i ämnet, inte är vetenskap så är den att jämföra med den kristna skapelseberättelsen, som ju inte (alls) är vetenskap. Det innebär att de två skulle vara jämbördiga och ställas mot varandra.  Barnen (föräldrarna) skulle alltså få välja vilken som passade bäst in.

Vidare skriver Lennart:
"Om föräldrar i Malmbäck med flera upplever att vetenskapen inte kan ge ett tillfredställande svar på denna och ytterligare några frågor runt makroevolutionen, ser de förmodligen att Skolverket - i egenskap av styrdokumentets författare -  i praktiken har föreskrivit en ateismens skapelseberättelse i den icke-konfessionella grundskolan"
Här blandar Lennart friskt begreppen. Ateister har en egen skapelseberättelse.

Ateism har föga med evolution att göra. Evolutionsteorin är ingen skapelseberättelse. Det är nog här skon klämmer, egentligen. Vetenskapen försöker beskriva den objektiva verkligheten vilket i detta fall inte stämmer med den kristna skapelseberättelsen. När vetenskapen inte stämmer överens med bibeln så kan det ju inte vara vetenskap, eller? Då är det ett ateistiskt påfund.

Lennart anser sig vara kvalificerad nog att bestämma vad som är vetenskap och vad som inte är vetenskap. Nä du, Lennart. 

Det är ju tur att våra vetenskapsmän och skolverket i alla fall vet vad som är vetenskap och inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar