måndag, februari 13, 2012

En liten bok med stort innehåll

Vad är humanism? Är alla humanister ateister? Vad tror en humanist på? Det är några av många frågor den brittiska filosofen Stephen Law går igenom i boken "Kort om Humanism". Bokens orginaltitel är "Humanism: A Very Short Introduction".

Stephen Law är lektor i filosofi på Heythrop College, University of London samt även huvudredaktör för tidskriften "Think" som ges ut av The Royal Institute of Philosphy.

Stephen Law möter Roland Poirier Martinsson i religionsdebatt.

Kort om humanism är precis vad titeln indikerar, en beskrivning av det sekulära synsätt på tillvaron som präglar humanister.
Boken går inledningsvis igenom ett antal punkter som kännetecknar en humanists världsbild och varför humanism inte är en tro.Fortsättningsvis så redogörs det för humanismens rötter som sträcker sig åtminstone tillbaka till antiken samt tankarna hos kända filosofer genom tiderna.
Läsaren får snabbt en god idé om vad som utgör en humanists grundfilosofi.
Vidare så fortsätter boken med argumentation för och mot Guds existens. Eftersom humanister ansluter sig till ateismen eller agnosticismen, så syftar dessa kapitel till att redogöra för om tron på en eller flera gudar håller för en rationell granskning. Läsaren bjuds in till några tankeexperiment som på ett lättfattligt sätt illustrerar varför humanisten avfärdar gudstro som mer eller mindre orimlig.
Boken redogör även för hur humanisten ser på etiska frågor och begrepp som moral samt varför det inte är förbehållet troende. Boken snuddar även vid frågan "livets mening".

Boken vänder sig, upplever jag det som, till dem som är nyfikna på humanismen och humanistens livsåskådning. Även om publiken i första hand troligen är ateister eller agnostiker som sympatiserar med humanismen, så kan boken även tilltala människor som har en deistisk syn men förhåller sig skeptiska till religion.

Stephen Law förmedlar en ganska nyanserad beskrivning av humanismen och synen på religion - långt ifrån så som ateister och humanister har beskrivits i dagens debattklimat. Han skjuter, på ett utmärkt sätt, hål på myter som att ateism skulle vara en tro eller att moralen är sprungen ur religion. Det rationella tänkandet och vetenskapen framhålls som basen i humanismen.
 Jag tycker nog att han uppehåller sig lite mycket vid just argumentationen för/mot Gud som återkommer i alla resonemang. Hade gärna sett en bredare genomgång av rationellt tänkande och filosofi samt argumentation mot vidskeplighet även i andra former än religion och gudar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar