tisdag, mars 20, 2012

Diskvalificerade nyateister?

Svar på Nyateismen diskvalificerar sig själv i SVD Opinion

Ordet nyatesist är ett påhitt av våra meningsmotståndare. Syftet är nog att förlöjliga ställningstagandet.
Jag är ateist och har så alltid varit. Det är inget nytt med det. Vad som gäller Hitchens, Dawkins, Harris eller Sturmark vet jag inte. Ateister har dock funnits i alla tider.

Det är först nu som ateisterna syns mer och börjat ifrågasätta varför religionen skall ha en särställning i samhället.

Artikelförfattarna har tydligen gjort en studie som sägs visa intoleransen hos dessa centrala företrädare för ateismen.
Det hade varit lämpligt av artikelförfattarna att visa upp vad de tycker är så intolerant. I alla fall så läsarna får en nyanserad  bild av vad som diskuteras.

Vidare fortsätter artikelförfattarna med vad som kallas "quote mining", de slänger ur sig ett antal citat, tagna ur kontext,  utan källhänvisning för att stärka sin tes. Vi vet alltså inte i vilket sammanhang de citerade har uttryckt sig.
Detta är en ganska bedräglig argumentationsteknik. Jag häpnar lite när jag ser att en av artikelförfattarna är doktorand i etik.

Artikelförfattarna fortsätter med påståendet att "nyateisternas" argument inte är rationella. Vilka dessa argument är är oklart. Det framgår inte heller varför gudstroendes argument skulle vara mer rationella.
"Nyateisterna" anklagas också för att lägga en bevisbörda på gudstroende.

Vilken är denna bevisbörda? Är det en börda? Känner ni er kränkta för att jag säger att jag inte tror på gud men är villig att ändra mig om bevis skulle framkomma. Är det för att "nyateisterna" kritiserar religionens särställning i samhället?

Ta av er offerkoftorna nu!  Vilka som diskvalificerar sig själva framgår med all önskad tydlighet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar